Makale > EP-EBSCO-HOST, ICI(Index Copernicus International, GOOGLE-SCHOLAR, ASOS-INDEX, ProQUEST, Ulrich’xxs-WEB(GLOBAL SERIALS DIRECTORY), ARAŞTIRMAX(ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi), To-KAT(Ulusal Toplu Katalog), Akademik Dizin(Akademik Türk Dergileri İndeksi), TEİ(Türk Eğitim İndeksi), CEEOL(Central and Eastern European Online Library), Journal-Index.net
TEYUBOĞLU Ramiz,HÜSEYİNLİ TAHİRE,Enerji Kaynakları İhracatçı Ülkeleri Olarak Rusya ve Azerbaycan’ın Günümüz Koşullarında İşbirliği Olanakları,Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Mevsimlik Hakemli Dergi, Cilt 7, Sayı 8,(12,2015),63-72