Prof. EKREM KALAN

Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

 • Kurum Bilgi REKTÖRLÜK, -, -
 • UnvanPROFESÖR

İletişim Bilgileri

 • Ofis -
 • AdresREKTÖRLÜK, -

Biyografi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Lisans

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ,

  2002 1998
 • Yüksek Lisans

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ORTAÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ),

  2005 2003
 • Doktora

  Kazan Devlet Üniversitesi, , ,

  2011 2006

Yaptığı Tezler

 • TARİH BÖLÜMÜ

  , 2002
  2002 1998
 • ORTAÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)

  Cungar Hanlığının Siyasi Tarihi

  PROF.DR. AHMET TAŞAĞIL , 2005
  2005 2003
 • ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УЛУСА ДЖУЧИ (ЗОЛОТОЙ ОРДЫ) СО СТРАНАМИ ВОСТОКА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIII–XIV вв.)

  Prof. Dr. Mirkasım USMANOV , 2011
  2011 2006

Yabancı Diller

 • İngilizce : 2004, ÜDS, 68.750
  Rusça : 2011, Diğer Belge, 95

Deneyimler

Akademik Unvanlar

 • PROFESÖR

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTA ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/

  2019
 • DOÇENT

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTA ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/

  2019 2015

Yönetimsel Görevler

 • Rektör

  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

  2019
 • MYO/Yüksekokul Müdürü

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  2019 2018
 • Komisyon Üyeliği

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  2017 2016
 • Bölüm Başkan Yardımcısı

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

  2018 2016

Verilen Dersler

Yayınlar & Eserler

MAKALELER

KALAN EKREM Acta Historica, МУБИС-ийн Түүхийн салбарын Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл,cilt.14, ss.136-140, 2013 (Endekste taranmıyor dergi )

KALAN EKREM Оюуны Хэлхээ,cilt.1, ss.5-9, 2014 (Endekste taranmıyor dergi )

XIII XIV Yüzyıllarda Kuzey İpek Yolu ve Altın Orda Hanları nın Ticaret Politikaları

KALAN EKREM Avrasya Etüdleri,cilt., ss.43-62, 2014 (ULAKBİM SBVT dergi )

FA HSIEN İN TÜRKİSTAN DA SEYAHATİ

KALAN EKREM Türk Dünyası İncelemeri Dergisi,cilt.15, ss.45-58, 2015 (ASOS, ULAKBİM dergi )

KALAN EKREM Учен. зап. Казан. ун-та,cilt.151, ss.82-89, 2009 (Ulrich dergi )

Nümismatik Materyallere Göre İslamlaşma Sürecinde Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar 1227 1357

KALAN EKREM Karadeniz Araştırmaları,cilt.9, ss.23-34, 2012 (EBSCO dergi )

Against a Common Enemy Jungar Kazakh Political Relations and the Emergence of Kazakh Khanate 17th 18th Centuries

KALAN EKREM A.Ü. D.T.C.F. Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi,cilt.30, ss.137-150, 2011 (EBSCO dergi )

Tarihi Kaynaklara Göre Cüçi Adının Kökeni ve Cengiz Kağana Oğul Olma Sorunsalı

KALAN EKREM Tarih İncelemeleri Dergisi,cilt.27, ss.119-130, 2012 (European Referance dergi )

İvolga Örneğinde Hun Kent Kültürüne Genel Bir Bakış

KALAN EKREM Türkbilig,cilt.1, ss.1-19, 2012 (ERIH dergi )

A Mongol Sultan in Egypt Al Malik Al Adil Zeyneddin Ketbugha Al Mansurî 1294 1296

KALAN EKREM Mongolica: An International Annual of Mongol Studies,cilt.18, ss.424-439, 2006 (EBSCO dergi )

Bilge Kaghan and the Origins of Turkish State Tradition

KALAN EKREM International Journal of East Asia Research,cilt.2, ss.-, 2016 (CIEPS dergi )

GEÇ ORTAÇAĞ’DA İPEK YOLUNDA DİPLOMAT VE AJAN OLARAK TÜCCARLAR

KALAN EKREM AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi,cilt.5, ss.91-96, 2017 (International Scientific Indexing (ISI) dergi )

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARIÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ

KALAN EKREM Türkbilig,cilt., ss.165-174, 2013 (EBSCO dergi )

KONFERANS & SEMPOZYUM & HAKEMLİ KONGRE & ULUSAL TOPLANTI & BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

KALAN EKREM

“Галдан бошигт судлал-370” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, , MOĞOLİSTAN , ss.99-104, 15.07.2015

Altın Orda Hanlığı nda Sosyo Kültürel Hayat ve Şehircilik KALAN EKREM

International Conference on Asian Studies: ICAS 2015, , , ss.-, 15.04.2015

Mongol Nutag dahi Havriin Bayruud KALAN EKREM

International Young Mongolists Symposium, , , ss.30-36,

KALAN EKREM

XXV Международная конференция источниковедение и историография стран Азии и Африки, Saint Petersburg, RUSYA FEDERASYONU , ss.340-341,

KALAN EKREM

Международный форум “Золотоордынское наследие”, Kazan, RUSYA FEDERASYONU , ss.133-136,

KALAN EKREM

International Academic Conference “Chinggis Khaan and Globalization”, , , ss.-,

KALAN EKREM

International Conference “Silk Road: Past, Present, Future, , , ss.131-135,

Bilge Tonyukuk tan Mesajlar KALAN EKREM

Bilge Tonyukuk'tan Mesajlar Konferansı, , TÜRKİYE , ss.-,

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

KALAN EKREM

XIII XIV Altın Orda ve Doğu Ülkeleri Ticarî ve Ekonomik İlişkiler XIII Yüzyılın İkinci Yarısı XIV Yüzyıl, ,Editör, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ Kazan, ss.-, 2012

Moğollar Devrinde İpek Yolu KALAN EKREM

İpek Yolu, Ahmet Taşağıl,Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yay. İstanbul, ss.93-107, 2015

KALAN EKREM

Cungar Hanlığının Siyasi Tarihi, ,Editör, Türk Tarih Kurumu Ankara, ss.-, 2008

Влияние политики на развитие торгово-экономических связей между Золотой Ордой и государством Ильханов KALAN EKREM

Türk Moğol Araştırmaları Prof Dr Tuncer Gülensoy Armağanı, Bülent Gül,Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. Ankara, ss.211-218, 2012

Великий шелковый путь и его северные ответвления Kalan Ekrem, Bazılhan Napil, Huzin Fayaz

Bulgarica, ,Editör, Феория Moskova-Kazan, ss.370-389, 2012

Торгово-экономические партнеры джучидов на Востоке KALAN EKREM

, ,Editör, KPFU Kazan, ss.106-123, 2012

Moğolların Gizli Tarihçesi’ne Göre Moğollar’da Kız İsteme ve Evliliğe Dair Bazı Deyimler ve Gelenekler KALAN EKREM

Yalımkaya Bitigi Prof Dr Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Hatice Şirin User-Bülent Gül,Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara, ss.373-382, 2013

Lao Tzu Felsefesinde Doğum ve Ölüm Kavramları ÜNAL CHIANG GONCA,OKAY BÜLENT,ÜREKLİ FATMA,KARA ABDULVAHAP,KALAN EKREM,ŞAN ERMAN

Toroslardan Tanrı Dağlarına Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür, Yrd. Doç.Dr. Erman Şan,Editör, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul, ss.219-230, 2017

Arafta Kalmış Bir Türk Halkı Hotonlar: Dünü Bugünü ve Yarını KALAN EKREM

Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür, Erman Şan,Editör, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul, ss.491-502, 2017

KALAN EKREM

Moğol Tarihi, KALAN EKREM,Editör, IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul, ss.-, 2014

Cengiz Han ve Bütüncül Dünya Tasavvuru KALAN EKREM

Cengiz Han ve Mirası, Cem Korkut; Mürsel Doğrul,Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları Ankara, ss.45-62, 2021

Moğolistan’daki Türk Topluluklarının Dünü, Bugünü ve Yarını KALAN EKREM

Cengiz Han ve Mirası, Cem Korkut; Mürsel Doğrul,Editör, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları Ankara, ss.171-192, 2021

Toplumsal ve Demografik Yapı KALAN EKREM

Moğolistan Devlet ve Toplum, Onur Ender Aslan,Editör, Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları Ankara, ss.109-143, 2021

Türkiye-Moğolistan Teknik İşbirliği KALAN EKREM

Moğolistan Devlet ve Toplum, Onur Ender Aslan,Editör, Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları Ankara, ss.351-376, 2021

Editörlükler

Moğolların Gizli Tarihçesi Editör

Kabalcı İstanbul, ,2011

Ulusal, Kitap,

Türk Tarih Kurumu Belleten Yayın Kurulu Üyeliği

TTK Yayınevi , AHCI ,2016

Uluslararası, Dergi, Basılı

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Kazakistan Özel Sayısı Yayın Kurulu Üyeliği

e-dergi , Internatıonal Scientific Indexing (ISI) ,2016

Uluslararası, Dergi,

Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

e-dergi , Internatıonal Scientific Indexing (ISI) ,2016

Uluslararası, Dergi,

Moğolistan Özel Sayısı Editör

E-Dergi , International Scientific Indexing ,2017

Uluslararası, Dergi, Elektronik

Alâiye'den Alanya'ya Editör

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yayınları , ,2021

Ulusal, Kitap, Basılı

Moğol Tarihi Editör

Selenge Yayınevi , ,2021

Ulusal, Kitap, Basılı

Proje & Patent & Tasarım

Bilimsel Çalışmalar

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bilimsel Üyelikler & Hakemlikler

BİLİMSEL ÜYELİKLER

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

Sanatsal Faaliyetler

Sanatsal Faaliyetler

Başarılar

ÖDÜLLER

 • Certificate of High Excellence

  2003

 • Honoured Medal For The 800th Anniversary of Great Mongolian State

  2006

 • Uluslararası Genç Mongolistler Sempozyumu 1.lik Ödülü

  2008

 • Çingiltei Belediyesi Onur Nişanı

  2015

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTA ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/

 • Bağımsızlık Yıldızı

  2015

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTA ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/

YÖKSİS ATIFLAR

 • 2021 Yılı Atıf Sayısı :0

ATIFLAR

Atıf Ad Atıf Yapan Yayının Künyesi Atıf Yapılan Yayınımın Künyesi

Duyuru & Doküman

Duyurular

Dokümanlar

Diğer Faaliyetler

DİĞER FAALİYETLER