Öğr. Gör. FURKAN KOCA

Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

 • Kurum Bilgi YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ, YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI
 • UnvanÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İletişim Bilgileri

 • Ofis YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
 • AdresYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Biyografi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Lisans

  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ,ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)

  2019 2014
 • Yüksek Lisans

  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ALMAN DİLİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ),

  2021 2019
 • Doktora

  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ALMAN DİLİ VE EĞİTİMİ (DR),

  2021

Yaptığı Tezler

 • ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

  , 2019
  2019 2014
 • ALMAN DİLİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

  Eine vergleichende analyse der rhetorischen strukturen in ausgewählten Türkischen und Deutschen bilderbüchern

  Hikmet Asutay , 2021
  2021 2019
 • ALMAN DİLİ VE EĞİTİMİ (DR)

  ,
  2021

Yabancı Diller

Deneyimler

Akademik Unvanlar

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ/YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI/

  2022
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ/

  2022 2021

Yönetimsel Görevler

Verilen Dersler

 • 2021-2022

  Ders Adı:ALMANCA VIII Ders Saati: 6 , Almanca,Lisans

 • 2021-2022

  Ders Adı:ALMANCA IV Ders Saati: 3 , Almanca,Lisans

 • 2021-2022

  Ders Adı:ALMANCA II Ders Saati: 6 , Almanca,Lisans

Yayınlar & Eserler

MAKALELER

Yüksel Pazarkaya’nın “Yeşeriyor” Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi

KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,cilt.8, ss.81-94, 2020 (TR DİZİN dergi )

Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış

KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,cilt.10, ss.44-54, 2021 (Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index dergi )

Uzaktan Yabancı Dil Eğitiminde Öğrencilerin Yazılı Metinlerindeki Hatalara Yönelik Geri Bildirim Vermeye İlişkin Çevrimiçi Platform Geliştirme Projesi

MADEN SEVİNÇ, KOCA FURKAN Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences,cilt.7, ss.34-46, 2021 (Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index-ResearchBib dergi )

Lernstrategien von Lernenden der Generation Z im Fremdsprachlichen Fernunterricht: Eine Fallstudie

KÖKSAL HANDAN, ARABACI BİNNUR, KOCA FURKAN, URAL NİHAL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,cilt.23, ss.229-252, 2021 (TR DİZİN dergi )

Stefan Zweig’ın Mecburiyet Adlı Eserinde Otoriteye İtaat ve Milgram Deneyi

ÇORAKLI ŞAHBENDER, KOCA FURKAN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,cilt., ss.21-32, 2022 (TR DİZİN dergi )

Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Türkçe ve Almanca Resimli Kitaplardaki Sözbilimsel Yapıların Analizi

KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET Turkish Studies - Language and Literature,cilt.17, ss.541-553, 2022 (TR DİZİN dergi )

KONFERANS & SEMPOZYUM & HAKEMLİ KONGRE & ULUSAL TOPLANTI & BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Çocuklara Yönelik Güncel YouTube Videolarındaki Anlatıların İçyapı Özellikleri KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET

ICA2020 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS LANGUAGE AND AWARENESS, Çanakkale, TÜRKİYE , ss.1-14, 31.01.2021

"Wie bitte A1.1" Adlı Almanca Ders Kitabındaki Kelimlerin DWDS ve DGD Referans Derlemleriyle Karşılaştırılması KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET

6. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Dnipro, UKRAYNA , ss.187-195, 01.12.2021

Dijital Resimli Kitapların Okuma Kültürü Edinimindeki Rolleri Üzerine Bir Alanyazın İncelemesi KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET

XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Edirne, TÜRKİYE , ss.-, 30.09.2021

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Tez Yazım Kılavuzlarındaki Biçimsel Kurallara Karşılaştırmalı Bir Bakış KOCA FURKAN, KÖKSAL HANDAN

Schriften zur Sprache und Literatur V, Balcı Tahir, Öztürk Ali Osman, Aksöz Munise,Editör, Çizgi Kitabevi İstanbul, ss.56-66, 2021

Selim Özdoğan’ın “Auch in Wolonien” Adlı Eseri Örneğinde Çocuk Edebiyatının Çocuklara Koronavirüs Anlatımında Kullanılabilirliği KOCA FURKAN

Göç Yollarında: Altmışıncı Yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü, Asutay Hikmet,Editör, Paradigma Akademi Çanakkale, ss.264-275, 2021

Yabancı Dil Öğretiminde Derlem, Derlem Dilbilimi ve Veri Yönlendirmeli Öğrenim Yaklaşımı KOCA FURKAN

Dil Öğretiminde Yeni Teknik ve Yöntemler, Asutay Hikmet,Editör, Paradigma Akademi Çanakkale, ss.163-176, 2021

Vergessene Kinder der Gesellschaft oder Kinder, die die Gesellschaft vergessen? Das Suizidmotiv im gegenwärtigen Adoleszenzroman am Beispiel von Luna Darkos Vergessene Kinder KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET

Exitstrategien: Suizid in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, Bazarkaya, Onur Kemal,Editör, Peter Lang Berlin, ss.221-243, 2022

Çocukların Okuma Kültürü Ediniminde Dijital Resimli Çocuk Kitapları Üzerine Bir Alanyazın Değerlendirmesi KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET

Germanistik im digitalen Wandel, M. Seyhan-Yücel, H. Köksal, M. T. Öncü, L. Coşan & H. Asutay,Editör, Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne, ss.100-112, 2022

Çocuklara Yönelik Güncel Youtube Videolarındaki Anlatıların İçyapı Özellikleri KOCA FURKAN, ASUTAY HİKMET

Dilin Ötekileri / Ötekilerin Dili, Asutay Hikmet,Editör, Holistence Publications (Rating Academy) Çanakkale, ss.1-14, 2021

Türkçede “Kara” ve “Siyah” Sözcüklerinin İşlevleri: Türkçe Ulusal Derlemi Eşdizim Görünümleri KOCA FURKAN, SEYHAN YÜCEL MUKADDER

Sosyal Bilimlerde Dil, Toplum, Tarih, Ekonomi ve Siyaset - 4, Coşgun Ögeyik Muhlise, Uzun Kutay,Editör, Özgür Yayınları Ankara, ss.111-120, 2022

Editörlükler

Proje & Patent & Tasarım

Projeler

 • Türkçe ve Almanca Resimli Kitaplardaki Sözbilimsel Yapıların Karşılaştırmalı Analizi

  Çalışmanın amacı okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara yönelik hazırlanmış Türkçe ve Almanca resimli kitaplarda bağdaşıklığı sağlayan sözbilimsel yapıları analiz etmektir. Böylece iki farklı dilde ve kültürde çocuklara yönelik hazırlanmış eserler yaş gruplarına göre dilsel nitelikleri açısından karşılaştırılacaktır. Bu amaç doğrultusunda, Mann ve Thompson tarafından geliştirilen sözbilimsel yapı kuramı (Rhetorical Structure Theory) kullanılacaktır. Çocuk edebiyatı eserlerindeki dilin dilbilimsel olarak analiz edilmesi önemli görülmektedir. Çünkü çocuk edebiyatının en önemli özelliklerinden biri de çocukların dil gelişimi sürecinde onlara dil kullanımı açısından örnek olmasıdır. Çocuk edebiyatı eserleri çocukların ana dili edinimi sürecinde kelime hazinelerini geliştirir ve dilsel yapıların doğru kullanımı öğretir. Çocuk edebiyatı sayesinde çocuklar dilin dış dünyadaki nesnelere ve olgulara bağlantı kuran simgesel işlevinin farkına varır. Bu bağlamda, çocuk edebiyatı çocuğun dil gelişimi sürecinde çok önemli dilsel girdiler sağlayan bir yardımcı olarak görülebilir. Çocuk edebiyatındaki en önemli türlerden biri de resimli kitaplardır. Diğer birçok yazılı türün aksine resimli kitaplar içerdikleri görsel unsurlar sayesinde henüz okuma yazma bilmeyen çocuklara, hatta birkaç aylık bebeklere bile hitap edebilir. Bu nedenle, bu çalışmada çocuklara yönelik hazırlanmış Türkçe ve Almanca resimli kitaplar, bağdaşıklığı sağlayan dilsel nitelikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
  ULUSAL , Tamamlandı
  17.10.2021 17.03.2021

Patentler

 • Tasarımlar

  Bilimsel Çalışmalar

  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

  Bilimsel Üyelikler & Hakemlikler

  BİLİMSEL ÜYELİKLER

  BİLİMSEL HAKEMLİKLER

  Sanatsal Faaliyetler

  Sanatsal Faaliyetler

  Başarılar

  ÖDÜLLER

  YÖKSİS ATIFLAR

  • 2021 Yılı Atıf Sayısı :0

  ATIFLAR

  Atıf Ad Atıf Yapan Yayının Künyesi Atıf Yapılan Yayınımın Künyesi
  Diğer Uluslararası Atıflar <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Perk, D. (2021). Eine morphologische Betrachtung von Namen türkischer Märchenfiguren. <span style="font-style: italic;">Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 9</span>(1), 90-107.</span></font> <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Koca, F., & Asutay, H. (2021). Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış. <span style="font-style: italic;">Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 10</span>(1), 44-54.</span></font>
  Diğer Uluslararası Atıflar <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Tekinarslan, E. S., &amp; Yiğit, M. (2020). İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerine Göstergebilimsel Bağlamda Bir Yaklaşım Denemesi. <span style="font-style: italic;">Turkish Studies, 15</span>(8), 3793-3806.</span></font> <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Koca, F., &amp; Asutay, H. (2020). Yüksel Pazarkaya’nın “Yeşeriyor” Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi. <span style="font-style: italic;">HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8</span>(15), 81-94.</span></font>
  Diğer Uluslararası Atıflar <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ural, N, &amp; Asutay, H. (2021). Pandemi Sürecinde Türkiye’de Almanca Öğretimi Bağlamında Yayımlanmış Makalelerin Eğilimleri. S. Kholod, N. Akpınar Dellal &amp; T. Ishchenko (Ed.) <span style="font-style: italic;">Challenges Trends and Equal Opportunities in International Education and Science Practices</span> (s. 232-248) içinde. Chisinau: LAP Lambert Academic Publishing.</span></font> <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Köksal, H., Arabacı, B., Koca, F., &amp; Ural, N. (2021). Lernstrategien von Lernenden der Generation Z im fremdsprachlichen Fernunterricht: Eine Fallstudie. <span style="font-style: italic;">Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23</span>(1), 229-252.</span></font>
  Diğer Uluslararası Atıflar <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Bitirim Okmeydan, S. (2021).<span style="font-style: italic;"> Youtube Çağında Çocuk Olmak: Çocuk Youtuber’ların Ürettikleri İçeriklere Yönelik Bir Araştırma</span>. II. Uluslararası Dünya Çocuk Konferansı, Lefkoşa.</span></font> <span style="font-size: 13.3333px;">Koca, F., &amp; Asutay, H. (2020).&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-style: italic;">Çocuklara Yönelik Güncel YouTube Videolarındaki Anlatıların İçyapı Özellikleri</span><span style="font-size: 13.3333px;">.</span><span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;IV. International Conference on Awareness Language and Awareness</span><span style="font-size: 13.3333px;">, Çanakkale [Online].</span>
  Diğer Uluslararası Atıflar <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Uysal, Y. (2022). Grimm ve Türk Masallarındaki Benzer Anlatılar Hakkında Bir İnceleme. <span style="font-style: italic;">Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi</span>, (7), 80-92.</span></font> <font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Koca, F., &amp; Asutay, H. (2021). Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış. <span style="font-style: italic;">Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 10</span>(1), 44-54.</span></font>

  Duyuru & Doküman

  Duyurular

  Dokümanlar

  Diğer Faaliyetler

  DİĞER FAALİYETLER