Doç. SALİH TELLİOĞLU

Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

 • Kurum Bilgi ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU, OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • UnvanDOÇENT

İletişim Bilgileri

 • Ofis OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
 • AdresALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU, OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Biyografi

Araştırma Alanları

Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • Doktora

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR),

  2018 2015
 • Yüksek Lisans

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM),

  2011 2009
 • Lisans

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ,ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR. (İÖ)

  2007 2002

Yaptığı Tezler

 • ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR)

  Engelli turizm pazarlaması: Alanya araştırması

  PROF. DR. MAHMUT TEKİN , 2018
  2018 2015
 • İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM)

  , 2011
  2011 2009
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

  , 2007
  2007 2002

Yabancı Diller

 • İngilizce : 2018, YÖKDİL, 73.75

Deneyimler

Akademik Unvanlar

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU, ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR./

  2020
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/

  2020 2019

Yönetimsel Görevler

 • Yönetim Kurulu Üyeliği

  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

  2020

Verilen Dersler

 • 2020-2021

  Ders Adı:Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi Ders Saati: 0 , Türkçe,Yüksek Lisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Konaklama İşletmeleri Yönetimi Ders Saati: 3 , Türkçe,Lisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Danışmanlık Ders Saati: 1 , Türkçe,Yüksek Lisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Seminer Ders Saati: 1 , Türkçe,Yüksek Lisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Kongre ve Toplantı Turizmi Ders Saati: 3 , Türkçe,Lisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Otel İşletmeciliği Ders Saati: 3 , Türkçe,Önlisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Genel İşletme Ders Saati: 3 , Türkçe,Önlisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Hizmet Pazalaması Ders Saati: 3 , Türkçe,Lisans

 • 2020-2021

  Ders Adı:Turizm Pazarlaması Ders Saati: 3 , Türkçe,Önlisans

Yayınlar & Eserler

MAKALELER

Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi

TELLİOĞLU SALİH, TEKİN MAHMUT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,cilt.4, ss.488-507, 2016 (citefactor, sobiad, indexcopernicus, drji dergi )

Dünyada ve Türkiye’de Engelli Dostu Turizm

TELLİOĞLU SALİH,ŞİMŞEK NECATİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,cilt.4, ss.552-567, 2016 (isam, citefactor, indexcopernicus, drji, sobiad dergi )

Engelli Turizminin Pestel Analizi Kapsamında İncelenmesi.

TELLİOĞLU SALİH,TEKİN MAHMUT ÇATALHÖYÜK ULUSLARARASI TURİZM VE SOSYAL ARAŞTIRLAR DERGİSİ,cilt.1, ss.77-98, 2017 (Endekste taranmıyor dergi )

Üniversitelerin Bulunduğu Kentlerin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri

TELLİOĞLU SALİH SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi),cilt.1, ss.84-106, 2017 (Endekste taranmıyor dergi )

Düzgün İş Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma

İSLAMOĞLU EMEL,CANDIR ŞİMŞEK HANİFE,TELLİOĞLU SALİH Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,cilt.3, ss.147-161, 2018 (indexcopernicus, sobiad dergi )

Avrupa Birliği (AB)’nin ve Bazı Gelişmiş Ülkelerin Engellilere Yönelik Sosyal Politikaları ve Sosyal Hizmetleri.

TELLİOĞLU SALİH SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi,cilt.2019, ss.166-182, 2019 (sobiad, citefactor, idealonline, crossref, türkeğitim indeksi dergi )

Türkiye’de Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Politikaların Tarihçesi.

TELLİOĞLU SALİH AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ,cilt.7, ss.818-832, 2019 (sobiad, index copernicus, ceitefactor, isam, tei dergi )

Herşey Dahil Otellerdeki Satınalma Yöneticilerinin Satınalma Kararlarını ve Davranışlarını Etkileyen Kriterler

TELLİOĞLU SALİH, ETLİOĞLU MEHMET SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi),cilt.3, ss.132-149, 2019 (sobiad, citefactor, idealonline, cosmos, IIJIF, saji dergi )

Yeşil Ekonomi Kapsamında Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı

TELLİOĞLU SALİH Toplum Bilimleri Dergisi,cilt.13, ss.9-26, 2019 (indexcopernicus, worldcat, corssref dergi )

Aralık Tip-II Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Bir Konaklama İşletmesinde Tedarikçi Seçimi

VATANSEVER KEMAL, TELLİOĞLU SALİH Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,cilt., ss.133-155, 2020 (TR DİZİN dergi )

Türk ve Alman Turistleri Tatile İten ve Çeken Faktörlerin Analizi

TELLİOĞLU SALİH Alanya Akademik Bakış,cilt.5, ss.287-299, 2021 (TR DİZİN dergi )

İş Güvencesizliğinin Gelecek Kaygısı Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

TELLİOĞLU SALİH Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi,cilt.4, ss.41-56, 2021 (J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, Udledge, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, ASOS İndeks, Bilgindex. dergi )

The Impact of COVID-19 on Supply Chains of All-Inclusive Hotels

TELLİOĞLU SALİH GeoJournal of Tourism and Geosites,cilt.35, ss.464-470, 2021 (SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, DOAJ - DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS, ERIH PLUS dergi )

Determining the Role of Hotel Attributes in Building Customer Loyalty Using Importance–Performance Analysis: A Study in the Context of Tourist Nationalities

ÜNGÜREN ENGİN, TELLİOĞLU SALİH, TÜRKER NAZLI Journal of Tourism and Services,cilt.12, ss.105-130, 2021 (Emerging Sources Citation Index (ESCI) dergi )

Konaklama İşletmelerindeki Yiyecek & İçecek Personelinin İşe Bağlılığını ve Yaşam Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

TELLİOĞLU SALİH Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,cilt.19, ss.261-278, 2021 (TR DİZİN dergi )

Engelli Bireylerin Konaklama İşletmelerindeki Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma

TELLİOĞLU SALİH, TEKİN MAHMUT Tarih Okulu Dergisi,cilt.14, ss.3060-3082, 2021 (TR DİZİN dergi )

KONFERANS & SEMPOZYUM & HAKEMLİ KONGRE & ULUSAL TOPLANTI & BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Engelli Turizminin Pestel Analizi Kapsamında İncelenmesi TELLİOĞLU SALİH,TEKİN MAHMUT

1. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya, TÜRKİYE , ss.334-334, 30.04.2017

Engelli Bireylerin Turistik Faaliyetlere Katılmalarını Engelleyen Sorunlar ve Çözüm Önerileri TELLİOĞLU SALİH,TEKİN MAHMUT

Asos Congress - 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya., Alanya, TÜRKİYE , ss.1178-1186, 25.09.2018

Düzgün İş Bağlamında Turizm Sektöründeki Çalışma Koşulları Üzerine Bir Araştırma. İSLAMOĞLU EMEL,CANDIR ŞİMŞEK HANİFE,TELLİOĞLU SALİH

Sos-Con. I. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Antalya., Antalya, TÜRKİYE , ss.4-4, 31.05.2018

Destinasyon Markası Oluşumunda Paydaş Analizi: Alanya Örneği TEKİN MAHMUT, TELLİOĞLU SALİH

1. International Business Organization and Research Conferences, Safranbolu., Safranbolu, TÜRKİYE , ss.135-136, 30.09.2018

Dünyadaki Ekonomik Gelişmelere Göre Türkiye’deki İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi TEKİN MAHMUT,TEKİN ERTUĞRUL,TELLİOĞLU SALİH

Asos Congress - 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul., İSTANBUL, TÜRKİYE , ss.254-254, 30.11.2018

Alanya’nın Engelli Turizm Potansiyelinin Gömülü Teori ile Araştırılması. TEKİN MAHMUT,TELLİOĞLU SALİH,TEKİN ERTUĞRUL

Asos Congress - 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya., Alanya, TÜRKİYE , ss.25-26, 17.04.2019

Endüstrı̇ 4.0 ve Teknolojı̇k Yenı̇lı̇k TEKİN MAHMUT,TEKİN ALP,TELLİOĞLU SALİH

AsosCongress - 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya., Alanya, TÜRKİYE , ss.70-70, 17.04.2019

Tatil Öncesi ve Sonrası Turist Davranışları: Rus ve Alman Turistlerin Karşılaştırılması GÜÇLÜ CANER,TELLİOĞLU SALİH

Asos Congress - 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya., Alanya, TÜRKİYE , ss.274-275, 17.04.2019

7P Ekseninde Engelli Turizm Pazarlaması TEKİN MAHMUT,TELLİOĞLU SALİH

Sos-Con. I. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi Tam Metin Kitabı., Antalya, TÜRKİYE , ss.10-19, 30.06.2018

”Türk ve Alman Turistleri Tatile iten ve Çeken Faktörlerin Analizi” TELLİOĞLU SALİH

USVES- Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, TÜRKİYE , ss.233-234, 13.10.2020

Çalışanların İşe Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Turizm Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma TELLİOĞLU SALİH

USVES-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, TÜRKİYE , ss.362-363, 14.04.2021

COVID-19 Sürecinin Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin Atık Yönetimine Etkisi TELLİOĞLU SALİH

USVES-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, TÜRKİYE , ss.83-84, 07.09.2021

COVID-19 Salgınının Türk Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri TELLİOĞLU SALİH

Ispec 7th International Conference On Social Sciences - Humanities, MUŞ, TÜRKİYE , ss.877-878, 26.09.2021

Krizlerin Küresel Turizm Sektörüne Olan Etkileri TELLİOĞLU SALİH

IWACT 5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, VAN, TÜRKİYE , ss.5-6, 28.09.2021

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Alanya’nın Engelli Turizm Potansiyelinin Gömülü Teori ile Araştırılması TELLİOĞLU SALİH

EKONOMİ EKSENİNDE TÜRKİYEDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI, Ahmet Nazif Ünalmış, Bekir Pakdemirli, Oktay Emir, Sefa Takmaz, Yaşar Sarı, Zülfikar Bayraktar,Editör, Akçağ Yayınları Ankara, ss.249-272, 2020

Kalite Yönetiminde Tedarikçi Yönetimi TELLİOĞLU SALİH

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARI, Duman, Feridun Genç, Volkan Çavuş, Şenol,Editör, Detay Yayıncılık Ankara, ss.181-198, 2020

Destinasyon Markalaşması TELLİOĞLU SALİH

MARKA KÜLLİYATI, Altunışık Remzi, Zengin Burhanettin, Yıldırım Yıldırım,Editör, Nobel Yayınevi Ankara, ss.320-337, 2020

COVID-19 Salgın Sürecinde Konaklama İşletmeleri Yönetimi TELLİOĞLU SALİH

YÖNETİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, ÖMER EMRE ARSLAN,Editör, Akademisyen Yayınevi Ankara, ss.191-208, 2021

Turizm Endüstrisi İçin Yeni Bir Pazar: Erişilebilir Turizm Pazarı TELLİOĞLU SALİH

TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL SORUNLAR VE YENİ TRENDLER, Tellioğlu Salih,Editör, Asos Yayınevi Elazığ, ss.105-126, 2021

Aralık Tip 2 Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Bir Konaklama İşletmesinde Et ve Et Ürünlerine Yönelik Tedarikçi Seçimi ................ 241 Dr. Öğr. Üyesi Salih TELLİOĞLU TELLİOĞLU SALİH

İŞLETME ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ: ÖRNEK UYGULAMALAR, Vatansever Kemal,Editör, Detay Yayınevi Ankara, ss.241-262, 2021

Editörlükler

SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi) Editör

Salih Tellioğlu , Sobiad, General İmpact, SIS, SAJI, IIJIF ,2017

Uluslararası, Dergi, Elektronik

SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi) Editör

Salih Tellioğlu , cite factor, SIS, SAJI, IIJIF, ESJI, Europub ,2018

Uluslararası, Dergi, Elektronik

SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi) Editör

Salih Tellioğlu , Cite Factor, SIS, SAJI, IIJIF ,2019

Uluslararası, Dergi, Elektronik

SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi ) Editör

Salih Tellioğlu , Cite Factor, SIS, SAJI, IIJIF, Sobiad, General Impact Factor, İdeal Online ,2020

Uluslararası, Dergi, Elektronik

SBedergi (Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi) Editör

Salih Tellioğlu , Cite Factor, SIS, SAJI, IIJIF, Sobiad, General Impact Factor, İdeal Online ,2021

Uluslararası, Dergi, Elektronik

TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL SORUNLAR VE YENİ TRENDLER Editör

Asos Yayınevi , ,2021

Uluslararası, Kitap, Basılı

Proje & Patent & Tasarım

Projeler

Patentler

 • Tasarımlar

  Bilimsel Çalışmalar

  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

  Bilimsel Üyelikler & Hakemlikler

  BİLİMSEL ÜYELİKLER

  BİLİMSEL HAKEMLİKLER

  Sanatsal Faaliyetler

  Sanatsal Faaliyetler

  Başarılar

  ÖDÜLLER

  YÖKSİS ATIFLAR

  • 2021 Yılı Atıf Sayısı :0

  ATIFLAR

  Atıf Ad Atıf Yapan Yayının Künyesi Atıf Yapılan Yayınımın Künyesi

  Duyuru & Doküman

  Duyurular

  Dokümanlar

  Diğer Faaliyetler

  DİĞER FAALİYETLER